ClickerAcademie Kennisbank

De meest paardvriendelijke opleiding van de lage landen

ClickerMinded 3

ClickerMinded 3

Beantwoord 20 van de 25 vragen correct om je CM3 badge te verdienen. De vragen worden willekeurig geselecteerd uit een pool van vragen.
De vragen worden willekeurig geselecteerd uit een pool van vragen.
Onderaan deze pagina  vind je de eigenlijke toetsvragen, maar je kan ze alleen zien als je bent toegelaten tot de CM3-test.

De volgende begrippen (en personen) kun je tegenkomen in onderstaande CM3 toets:
ABC (antecedent – behaviour – consequence)
Achteruit conditioneren
Alternerende conditionering
Attractief / appetitief
Autonome motivatie / Intrinsieke motivatie
Autonome zenuwstelsel
Aversief
Biologische voorbestemdheid
Blocking
Bridge
Contingentie
Countercondtioneren / counterconditioning
Cue
De ‘law of effect’ (‘wet van het effect’)
Discriminatieve stimulus
Dopamine
Extinctie
Extinction burst
First-order conditioning
Free operant learning
Freeshaping
Geconditioneerde emotionele respons / CER
Gecontroleerde motivatie / Extrinsieke motivatie
Generalisatie
Groen-licht cue
Habituatie
Higher-order conditioning
Klassiek conditioneren
Latente inhibitie
Little Albert
Loss aversion
Negatieve bekrachtiging / R-
Negatieve straf / R-
Obsessief-compulsief gedrag
Operant conditioneren
Overshadowing
Pavlov
Positieve bekrachtiging / R+
Positieve straf / P+
Prikkel
Primary reinforcer / primaire bekrachtiger
Responsdeprivatie
Secondary reinforcer / secundaire bekrachtiger
Second-order conditioning
Simultaan conditioneren
Skinner
Stimulus / prikkel
Stimuluscontrole
Token reinforcer
Trace conditioneren
Uitgesteld conditioneren
Vergiftigde cue / poisoned cue
Vermijdingsleren / avoidance learning
Watson

 

Module 1 ClickerMinded 3 - online toets
Hoofdstuk 1 Toets CM3
Monique