ClickerAcademie Kennisbank

De meest paardvriendelijke opleiding van de lage landen

Wiki Category: Leertheorie

Frozen watchfulness

‘Er kan elk moment iets vervelends gebeuren.’

‘The state of a child who is unresponsive to its surroundings but is clearly aware of them. The child is usually expressionless and difficult to engage but of normal intelligence. Frozen watchfulness is usually a marker of child abuse.’

Bij paarden zien we deze reactie als ze geleerd hebben dat elke kleine hulp van de trainer de voorspeller kan zijn van een sterke aversieve prikkel. Paarden leren de trainer nauwlettend in het oog te houden, omdat elke kleine verandering kan betekenen dat zij iets moeten doen om die aversieve prikkel te voorkomen. Ze durven daarbij geen enkel spontaan initiatief nemen omdat elke beweging aversiviteit zou kunnen uitlokken.

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095836908

Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid gebeurt wanneer een mens of dier geleerd heeft dat wat hij ook probeert, hij geen invloed heeft op dat hem overkomt, en dus houdt hij op zelfs nog maar te proberen om te ontsnappen aan bijvoorbeeld straf of geweld. Hij geeft het gewoon op.

Dit is in duidelijke tegenspraak met wat het radicale behaviorisme geloofde, namelijk dat als je gedrag op een aversieve manier straft, het altijd achteruit zou gaan. Maar het blijkt dat op een bepaald moment straf waar je niet aan kan ontsnappen, élk gedrag doet ophouden.