ClickerAcademie Kennisbank

De meest paardvriendelijke opleiding van de lage landen

Appetitief

Appetitief

Een prikkel die interessant, gewenst, lekker of op wat voor manier dan ook leuk is voor het paard.
Het paard zal proberen dat gevolg proberen te veroorzaken/verkrijgen, m.a.w. er voor of naartoe
werken.
Een ander vaak gebruikt woord is attractief.

Inge